Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Συνάντηση ενημέρωσης με θέμα : "Ορίζοντας 2020: Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2018-2020 με έμφαση στις επιχειρήσεις"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 4/6/2018

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργανώνουν συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης με θέμα :

“ Ορίζοντας 2020: Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2018-2020 με έμφαση στις επιχειρήσεις ”

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας από το Δικτύο ΠΡΑΞΗ αναφορικά με τις νέες ευκαιρίες που παρέχονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, καθώς και τις δράσεις του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης για τη τοπική επιχειρηματικότητα. Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 04/06/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης από 19.00 -21.00.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι νέες προκηρύξεις για τη διετία 2018 - 2020 που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως το SME Instrument  Ενημέρωση θα γίνει επίσης για τις υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα από το πρόγραμμα Enterprise Europe Network.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επιχειρήσεις θα μπορούν να συναντηθούν κατ΄ιδίαν με τα εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ προκειμένου να συζητήσουν τυχόν απορίες σχετικά με τις τρέχουσες προκηρύξεις του προγράμματος, να αναζητήσουν κατάλληλους ερευνητικούς συνεργάτες για υποβολή πρότασης καθώς και να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη για την οικονομική, νομική και διοικητική αρτιότητα μιας ερευνητικής πρότασης.

Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της εκδήλωσης που οργάνωσε το Επιμελητήριο Ρεθύμνης σε συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στις 25/04/2018 σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΝ που αφορούν καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή στην εκδήλωση :  

https://www.eventbrite.com/e/2020-2018-2020-tickets-45610763020

Latest report on SME Instument and its impact : https://ec.europa.eu/easme/en/news/presenting-europes-innovation-kitchen-sme-instrument-report-2018