Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική Ημερίδα και Συναντήσεις Δικτύωσης στα θέματα επισιτιστικής ασφάλειας και βιώσιμης γεωργίας

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 25 έως 26/6/2018

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Πρόκληση "Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water" του Ορίζοντα 2020, σας καλεί να συμμετέχετε στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται από την Ευρωπϊκή Επιτροπή στις 25 Ιουνίου 2018, στις Βρυξέλλες,  με θέμα τις επικείμενες προσκλήσεις του Προγράμματος Εργασίας για το 2019 (Infoday on SC2 calls 2019).

Επίσης, στις 26 Ιουνίου 2018 διοργανώνεται από το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Κοινωνική Πρόκληση 2, BioHorizon, συνάντηση Δικτύωσης με στόχο την εξεύρεση πιθανών συνεργατών για την υποβολή προτάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση  αλλά και γα να εγγραφείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο https://foodbrokerage2018.b2match.io/. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν αλλά η εγγραφή σας είναι απαραίτητη (Προθεσμία εγγραφών 11 Ιουνίου).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής, κα Κατερίνα Παπαδούλη, τηλέφωνο: 2103607690, e-mail: papadouli@praxinetwork.gr