Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

IFAT 2005 - Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/4/2005

Στα πλαίσια της 18ης διεθνούς περιβαλλοντικής έκθεσης IFAT 2005 στο Μόναχο της Γερμανίας, το IRC Bavaria σε συνεργασία με άλλα γραφεία του δικτύου συμπεριλαμβανομένου και του ΠΡΑΞΗ διοργανώνουν διημερίδα τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Υποβάλλοντας το τεχνολογικό προφίλ τους, οι συμμετέχουσες εταιρείες και εργαστήρια θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους και να διερευνήσουν τις δυνατότητες επιχειρηματικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Σημειώνεται ότι η IFAT, μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές εκθέσεις της Γερμανίας και μια από τις πιο σημαντικές στην Ευρώπη, διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια, και συγκέντρωσε το 2001 2.042 εκθέτες και πάνω από 90.000 επισκέπτες από 122 χώρες του κόσμου.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Απριλίου στο Μόναχο, στα πλαίσια της έκθεσης IFAT 2005 (25-29 Απριλίου 2005), συμμετείχαν επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα καθώς και εκπρόσωποι από Innovation Relay Centres από 22 χώρες, υποβλήθηκαν 232 τεχνολογικά προφίλ στον κατάλογο της εκδήλωσης και συνολικά προγραμματίσθηκαν 543 διμερείς συναντήσεις. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προετοίμασε 9 και 2 συναντήσεις αντιστοίχως για μία ελληνική εταιρεία και 1 ερευνητικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πάτρας, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Παράλληλα, το ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε μία εταιρεία, καθώς και ένα εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε 9 και 4 συναντήσεις αντίστοιχα.