Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ναυτιλίας SMM 2018

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 6 έως 7/9/2018

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών / επιχειρηματικών συνεργασιών στους τομείς της θαλάσσιας τεχνολογίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών / επιχειρηματικών συναντήσεων MariMatch – SMM 2018, η οποία λαμβάνει χώρα, στις 6 και 7 Σεπτέμβρη 2018 στο Αμβούργο στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης SMM 2018. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον οργανισμό TuTech Innovation GmbH με την ενεργό υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ερευνητικά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω περιοχές:

 • Θαλάσσια Καινοτομία (Maritime Ιnnovation)
 • Ναυπηγική βιομηχανία (Shipbuilding & Shipyard Industry)
 • Eξοπλισμός πλοίων (Ship equipment)
 • Ναυτική τεχνολογία (Marine Technology)
 • Τεχνολογίες λιμένος & Συστήματα διαχείρισης φορτίου (Port Technology & Cargo Handling Systems)
 • Θαλάσσιες υπηρεσίες (Maritime Services)
 • Μη επανδρωμένα ναυτικά συστήματα (UAV and naval systems)

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν πιθανές επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες ή/και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Eπιπρόσθετα, για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα για δωρέαν συμμετοχή στα ακόλουθα

 • Ιnnovation Challenges: εκδηλώσεις pitching για παροχή λύσεων σε ζητήματα/ανάγκες τα οποία θα υποβάλλουν μεγάλες εταιρείες του χώρου, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην έκθεση.
 • Eκδηλώσεις «Buyer meets supplier»
 • Παρουσίαση «Ναυτιλιακή Καινοτομία από την Βόρεια Γερμανία», σε συνεργασία με το Ναυτιλιακό Cluster B. Γερμανίας
 • Συμβουλευτική για Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση σε θέματα ναυτιλιακής έρευνας και καινοτομίας

Η διεθνής έκθεση SMM – 2018 πραγματοποιείται σε διετή βάση στο χώρο του Hamburg Messe. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία με πάνω από 2000 εκθέτες σε έκταση 90000 τ.μ.

Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “MariMatch - SMM 2018” είναι δωρεάν. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του MariMatch – 2018  έως τις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Oι δαπάνες μετακίνησης και εγγραφής στην έκθεση επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μέχρι τις 25 Αυγούστου, κ. Κωνσταντίνο Συργιάννη, τηλ. 2103607690, e-mail syrgiannis@praxinetwork.gr.