Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Life Sciences Discovery Day - Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Forum BioVision 2005

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/4/2005

Στα πλαίσια του παγκόσμιου forum στον τομέα των βιο-επιστημών BioVision 2005 το Δίκτυο των Innovation Relay Centres διοργανώνει ημερίδα συναντήσεων τεχνολογικής & επιχειρηματικής συνεργασίας, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις & εργαστήρια στους τομείς της βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικής & ιατρικών εφαρμογών. Το BioVision (www.biovision.org) αποτελεί forum παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα των βιο-επιστημών, που στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του επιστημονικού κόσμου και των κοινωνικών εταίρων, σε βασικά θέματα που αφορούν τον τομέα των βιοεπιστημών. Πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην προηγούμενη εκδήλωση, το 2003, οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 1.500, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 50 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, το BioVision θα λάβει χώρα παράλληλα με το BioSquare 2005. Το BioSquare (www.ebdgroup.com/biosquare) είναι το σημαντικότερο ευρωπαϊκό partnering event στον τομέα της βιοτεχνολογίας, το οποίο κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα σε μία διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Στην προηγούμενη εκδήλωση, BioSquare 2004 (March 10 - 12, 2004, Basel, Switzerland) οι συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι από 1.100, προερχόμενοι από 31 χώρες.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας “Life Sciences Discovery Day”, συμμετείχαν πάνω από 120 επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα καθώς και εκπρόσωποι από Innovation Relay Centres από διάφορες χώρες της Ευρώπης και συνολικά προγραμματίσθηκαν περίπου 400 διμερείς συναντήσεις. Το ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε στις διμερείς συναντήσεις στα πλαίσια της παραπάνω εκδήλωσης, 2 εργαστήρια του Ινστ. Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας–Ι.Τ.Ε., το Εργ.Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας- Β. Μπουριώτης και το Εργ. Τεχνολογίας Βιοαισθητήρων- Η. Γκιζελή, σε 4 & 5 συναντήσεις αντίστοιχα. Επίσης το ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε 1 ελληνική μΜΕ στον τομέα της βιοτεχνολογίας σε 8 συναντήσεις, και προετοίμασε 7 συνολικά συναντήσεις για μία μεγάλη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία και 6 συναντήσεις για μία εταιρεία διαγνωστικών που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.