Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe. Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 4 έως 6/12/2018

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης κυρίως ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Face2Face Meetings», η οποία πραγματοποιείται στη Βιέννη, 4-6 Δεκεμβρίου 2018. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου «ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe» που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκδήλωση «Face2Face Meetings» διοργανώνεται από τα δίκτυα Enterprise Europe Network και Ideal-IST, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas και της ομάδας ICT του Enterprise Europe Network. Στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2017 συμμετείχαν περισσότερα από 1000 άτομα από 49 χώρες πραγματοποιώντας 5600 προκαθορισμένες συναντήσεις.

To συνέδριο «ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe» και η εκδήλωση διμερών συναντήσεων στοχεύουν:

  • στην παρουσίαση του επερχόμενου Προγράμματος Εργασιών 2019-2020 για το πρόγραμμα Horizon 2020
  • στην ενημέρωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρέχουσες πολιτικές και πρωτοβουλίες στον κλάδο των ΤΠΕ
  • στην αποτελεσματική δικτύωση των συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στη δημιουργίας κοινοπραξιών που θα υποβάλουν προτάσεις στο Horizon 2020
  • στην προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κ. Καραμάνη (τηλ. 210 36 08 093, e-mail karamanis@praxinetwork.gr) ή την κα. Π. Παναγοπούλου (τηλ. 2616 007 605, e-mail ppanagopoulou@praxinetwork.gr) έως τις 20/11/2018.