Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

NanoBio Brokerage Event, 27 Σεπτεμβρίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/9/2018

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής  του Η2020 για τη θεματική "Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Τεχνολογίες προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής και Bιοτεχνολογία", το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων στο πλαίσιο του NanoBio International Conference.  Η εκδήλωση τεχνομεσιτείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην εκδήλωση καλούνται να λάβουν μέρος επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Νανοεπιστημών, της Νανοτεχνολογίας, της Βιοτεχνολογίας και της Ιατρικής. Μέσα από προκαθορισμένες συναντήσεις διάρκειας 30 λεπτών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ερευνητικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και τεχνογνωσία.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη εκδήλωση τεχνομεσιτείας μέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης https://nanobio-brokererage-event.b2match.io/. κάνοντας εισαγωγή του προφίλ τους και επιλέγοντας τις συναντήσεις που επιθυμούν.

Προθεσμία εγγραφής: 22/9/2018

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Δρ. Μαρία Μακριδάκη, 2810 391966, makridaki@praxinetwork.gr