Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών-ερευνητικών φορέων, από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 17/10/2018

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών-ερευνητικών φορέων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.  Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και συντονιστή του Enterprise Europe Network, στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 307), στις 16:00μμ. 

Συνοπτικά, θα παρουσιαστούν ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων:

  • του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) για διεθνή συνεργασία με προσανατολισμό σε θέματα Καινοτομίας
  • του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (H2020): Γενική παρουσίαση θεματικών και προϋποθέσεων
  • του Προγράμματος Κοπέρνικος: Γενική παρουσίαση και δυνητικές ευκαιρίες
  • των εθνικών χρηματοδοτήσεων

καθώς και σε θέματα που αφορούν σε τακτικές προσέγγισης των ανωτέρω σε επίπεδο οικοσυστήματος.

Σκοπός της ενημέρωσης είναι οι συμμετέχοντες να:

  • γνωρίσουν τις δυνατότητες άντλησης Ευρωπαϊκών πόρων, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης.
  • αναγνωρίσουν ευκαιρίες που προκύπτουν από Εθνικές χρηματοδοτήσεις.  
  • αξιολογήσουν τη δυνατότητα και την προοπτική συνεργειών μέσω του δικτύου EEN και να
  • έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που εστιάζει στην ενίσχυση της καινοτομίας.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network και συντονιστής του ομώνυμου ελληνικού δικτύου. Παράλληλα, από το 1999 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5ο, 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και στη συνέχεια για τον «Ορίζοντα 2020», λειτουργώντας ως επίσημος φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και φορέων, στελέχη ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων και συμβούλους επιχειρήσεων. Η είσοδος είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό.