Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Σεμινάρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (ΣΕΕ) & Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/11/2018

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, διοργανώνει στις 27 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα δύο σεμινάρια με θέμα τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, απευθυνόμενα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έντονο καινοτομικό και εξωστρεφή χαρακτήρα.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EEN-Hellas Scale  (COS-EEN-SGA-16-B-07-2016-1) που υλοποιείται από τους εταίρους του Enterprise Europe Network-Hellas, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Διεθνοποίηση ΜμΕ & Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (10:15 – 13:00)

Το σεμινάριο αφορά στην πρόσβαση σε  αγορές με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΕ / Free-Trade Agreements). Προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των συμφωνιών αυτών και τα πλεονεκτήματα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει case studies χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες ΣΕΕ με την Ευρώπη, όπως η Ιαπωνία και ο Καναδάς. Βασική ομιλήτρια είναι η Theresa Ryberg από το Enterprise Europe Network της Στοκχόλμης, η οποία θα εξηγήσει στις συμμετέχουσες εταιρίες τα χαρακτηριστικά των ΣΕΕ. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στα αγγλικά.

Πρακτικά θέματα στη Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (13:45 – 17:10)

Το σεμινάριο αφορά τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο.  Ανάμεσα στα θέματα είναι η ανάδειξη της σημασίας της προστασίας των εφευρέσεων,  πρακτικά ζητήματα στην ευρωπαϊκή πατέντα μέθοδο καθώς και μέθοδοι αποτίμησης της διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Valuation). Βασικοί ομιλητές είναι εξειδικευμένα στελέχη από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, καθώς και εκπρόσωπος μικρομεσαίας επιχείρησης που θα καταθέσει την εμπειρία του από τη διαδικασία της προστασίας της ΔΙ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο σεμιναρίων (pdf) και οι παρουσιάσεις των ομιλητών

Για συμμετοχή παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Βασιλική Καλοδήμου

Τηλ. 210 3608093, | E-mail: vkalodimou@praxinetwork.gr