Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Global Industrie 2019: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων στη θεματική περιοχή του Industry 4.0

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 5 έως 8/3/2019

H διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων "Brokerage event for Industry 4.0", θα προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα των προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών στη σύγχρονη βιομηχανία. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει προκαθορισμένες συναντήσεις μέσω ειδικής πλατφόρμας, θα παρουσιαστούν εξαιρετικά σημαντικές ευκαιρίες για τις συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και ερευνητικά εργαστήρια που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις του Industry 4.0.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Έκθεσης Global Industrie, λαμβάνει χώρα στις 05-08/3/2019 στη Λυών (Eurexpo Exhibition Centre) και διοργανώνεται από τον οργανισμό Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση.

Global Industrie 2019

Η εκδήλωση συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεγάλης διεθνούς Έκθεσης Global Industrie 2019 καθώς και σε συνάρτηση με την ευρύτερη πρωτοβουλία Industry 4.0 International Days, η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση συνεδρίου με τη συμμετοχή διεθνών ομιλητών και οργανωμένες συζητήσεις σε ειδικές θεματικές (π.χ. Economie 4.0, Techno 4.0 και and Human 4.0).

Η διεθνής Έκθεση Global Industrie καλύπτει ολόκληρη τη βιομηχανία και επιτρέπει τη διερεύνηση και την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συνεργασιών σε κάθε επίπεδο βιομηχανικών λύσεων, τεχνολογιών, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας που απαιτούνται για τη βιομηχανική παραγωγή:

  • Έκθεση με εταιρείες και οργανισμούς που παράγουν προϊόντα αιχμής
  • Συνέδριο Industry 4.0 International Days με ομιλητές και προσκεκλημένους από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες
  • Δράσεις διασύνδεσης για ερευνητικά εργαστήρια, start-ups, innovators κ.α.

Συνολικά, αναμένονται 45.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο, τόσο από τη βιομηχανία όσο και τον ερευνητικό χώρο, σε όλο το φάσμα των βιομηχανικών κλάδων και σε κάθε επίπεδο της ευρύτερης βιομηχανικής αλυσίδας αξίας (π.χ. Έρευνα & Ανάπτυξη, σχεδιασμός, παραγωγική διαδικασία, υπηρεσίες).

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές-τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες όμως θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εγγραφή τους στην έκθεση Global Industrie 2019:http://globalindustrie2019.site.calypso-event.net/en/visiteur.htm  

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι συναντήσεις απαιτούν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. Η ειδική πλατφόρμα εισαγωγής των στοιχείων βρίσκεται εδώ: https://industry-days-2019.b2match.io/  Εάν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε  μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019 με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη karamanis@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690) ή με τον κ.Αντώνη Αγγελάκη (angelakis@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690).