Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Imagine Chemistry 2019 - Innovation Challenge

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/3/2019

class=

Έχετε μια καινοτόμα ιδέα ή προϊόν που σχετίζεται με αισθητήρες, νανοτεχνολογία ή χημικά; Από τις 8 Ιανουαρίου έως τις 8 Μαρτίου 2019 οι εμπειρογνώμονες της Nouryon, ηγέτιδας εταιρίας στο χώρο των ειδικών χημικών, θα συνεργαστούν με όλους όσους υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέσω ειδικής πλατφόρμας με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα την ιδέα /προϊόν, να προτείνουν βελτιώσεις και να διερευνήσουν πιθανές εφαρμογές. Με το πέρας των δυο μηνών, κριτική επιτροπή από επιχειρηματίες και ειδικούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας θα επιλέξει τις 20 πιο υποσχόμενες ιδέες.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε start ups, scale ups, προμηθευτές και ερευνητές, οι οποίοι διαθέτουν καινοτόμες ιδέες που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον ιστότοπο της εκδήλωσης: https://imaginechemistry.nouryon.com/challenges. Οι 20 επιλεχθείσες ομάδες θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, όπου θα συνεργαστούν με τους ειδικούς της Nouryon και με άλλους επιχειρηματίες με σκοπό να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική για είσοδό τους στην αγορά.

Για πληροφορίες και συμμετοχές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas, Δρ. Αχιλλέα Μπάρλα, e-mail barlas@praxinetwork.gr.