Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

#LetsCluster Summit: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της μικρο & νανο-ηλεκτρονικής

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 25 έως 27/3/2019

Hero

H διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων #Lets Cluster B2B Matchmaking προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών στους τεχνολογικούς τομείς της μικρο-ηλεκτρονικής και νανο-ηλεκτρονικής. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει προκαθορισμένες συναντήσεις, θα παρουσιαστούν σημαντικές ευκαιρίες για τις συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και ερευνητικά εργαστήρια. Η εκδήλωση πραγματοποείται στις 25-27/3/2019, στο Graz, Αυστρία, στο πλαίσιο της Έκθεσης #LetsCluster Summit,  και διοργανώνεται από τον οργανισμό Silicon Alps Cluster και το Silicon Europe Alliance.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών σε αυτή.

#LetsCluster Summit

Η εκδήλωση συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεγάλης διεθνούς εκδήλωσης #LetsCluster Summit, πρωτοβουλία του Silicon Europe, και θα πραγματοποιηθεί στο  Messe Congress Graz/Austria στις 25-27 Μαρτίου 2019. Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο από 8 παράλληλες εκδηλώσεις, όπως:

  • Έκθεση (HighTech Expo) με εταιρείες και οργανισμούς που παράγουν προϊόντα αιχμής στον τομέα της μικρο-ηλεκτρονικής και νανο-ηλεκτρονικής.
  • Συνέδριο #LetsCluster conference, το οποίο θα καλύψει μια σειρά σχετικών τεχνολογικών πεδίων, όπως NFC/RFID, Blockchain, AI, Robotics, Cyber Security, AR/VR και Industry 4.0.
  • Δράσεις διασύνδεσης για ερευνητικά εργαστήρια, start-ups και SMEs (π.χ. Infineon Hackathon and Open Innovation Day, DeepTech4Good Start-Up pitching event)

Στόχο του #LetsCluster Summit συνιστά η ανάδειξη των αναδυόμενων τεχνολογικών τάσεων και δυνατοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς εφαρμογής, όπως Smart Living, Smart Mobility, Health Technology, Artificial Intelligence, Robotics, Cyber Security και Industry 4.0. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ σημαντικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (flagship enterprises), μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. 

Συνολικά, αναμένονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο, τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τον ερευνητικό χώρο στους τεχνολογικούς τομείς μικρο-ηλεκτρονικής και νανο-ηλεκτρονικής, σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας (π.χ. Έρευνα & Ανάπτυξη, σχεδιασμός, παραγωγική διαδικασία, υπηρεσίες).

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές-τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες όμως θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εγγραφή τους στην εκδήλωση #LetsCluster Summit: https://letscluster.com/

Διαδικασία συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να εισάγετε το προφίλ σας εδώ: https://letscluster.b2match.io. Οι συναντήσεις απαιτούν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Εάν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε  μέχρι τις 18 Μαρτίου 2019 με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη karamanis@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690) ή με τον κ. Αντώνη Αγγελάκη (angelakis@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690).