Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

BIONNALE 2019: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα των Βιοεπιστημών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 7/5/2019

Hero

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα των Βιοεπιστημών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της έκθεσης BIONNALE 2019. Η εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στις 7/5/2019 στο Βερολίνο, διοργανώνεται από τον οργανισμό Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση.

BIONNALE 2019

Η Έκθεση BIONNALE 2019 εστιάζει στο χώρο των βιοεπιστημών και περιλαμβάνει:

  • Έκθεση για τις βιομηχανίες υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικής τεχνολογίας και ασφάλειας πληροφορικής στον τομέα της ψηφιακής υγείας
  • Συνέδριο με ομιλητές και προσκεκλημένους από τον ακαδημαϊκό κλάδο και τη βιομηχανία της βιοτεχνολογίας
  • Δυνατότητα διερεύνησης ευκαιριών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών
  • Παρουσίαση ερευνητικών έργων και ιδεών σε περίπου 800 εμπειρογνώμονες (ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018 η εκδήλωση προσέλκυσε πάνω από 900 συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες.

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. 

Διαδικασία συμμετοχής
Οι συναντήσεις απαιτούν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε  με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα. Κατερίνα Μηναδάκη (minadaki@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690) μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.