Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Future of Building 2019: Διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των κατασκευών

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 4 έως 5/6/2019

Hero

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος θα έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Future of Building 2019, η οποία πραγματοποιείται στη Βιέννη, στις 4 & 5 Ιουνίου 2019. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του 2-DAY INTERNATIONAL BUILDING CONFERENCE. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Austrian Federal Economic Chamber με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network και την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

 

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Ενημερωθείτε για τις νέες προοπτικές και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος. Η αντίστοιχη περσινή εκδήλωση Future of Building 2018 σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Φέτος, αναμένονται 600 συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 χώρες και προβλέπονται περίπου 600 διμερείς συναντήσεις.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο στα παρακάτω αντικείμενα:

•         Βιώσιμος σχεδιασμός / Ενεργειακή αποδοτικότητα

•         Καινοτόμες αποδοτικές τεχνολογίες (low carbon energy)

•         Νέα οικοδομικά υλικά

•         Αστικές υποδομές

Διαδικασία συμμετοχής

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε  μέσω της ιστοσελίδας: https://buildings2019.b2match.io/ αναφέροντας ως γραφείο υποστήριξης (support office) το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (GR-PRAXI Network). Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων για τους Έλληνες συμμετέχοντες είναι δωρεάν.

Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση διμερών συναντήσεων «Future of Building 2019» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα Χριστιάνα Σιαμπέκου (Τηλ : 2103607690, email: siambekou@praxinetwork.gr)