Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων στις Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/6/2019

Hero

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών με έμφαση στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (KETs) θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων EU Brokerage Event on KET NMBP* - Call 2020 & 360° που διεξάγεται την 27η Ιουνίου 2019 στο Palais de la Musique et des Congrès / Strasbourg Convention & Exhibition Center, στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs), το Enterprise Europe Network Rheinland-Pfalz, και το Enterprise Europe Network Grand E-nov σε συνεργασία με το το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas,

Η εκδήλωση τεχνολογικών επιχειρηματικών συναντήσεων αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους από το χώρο της βιομηχανίας και της έρευνας που δραστηριοποιούνται στις Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies) και επιθυμούν να στοχεύσουν στις επικείμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος στα παρακάτω πεδία:

- Νανοτεχνολογίες και προηγμένα υλικά
- Βιοτεχνολογία
- Προηγμένη βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση
- Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια (PPP EeB)
- Εργοστάσια του Μέλλοντος (PPP FoF)
- Βιώσιμες βιομηχανικές διεργασίες (PPP SPIRE)
- Πλατφόρμες ανοιχτής καινοτομίας (Open Innnovation Test Beds)

Οφέλη συμμετοχής

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές κοινοπραξίες στον Ορίζοντα 2020, καθώς και για το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία “Horizon Europe” (2021-2027). Επίσης, οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια προκαθορισμένων συναντήσεων με αντίστοιχους φορείς, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες για έργα και να ανταλλάξουν απόψεις με σκοπό τη μελλοντική συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.

Διαδικασία συμμετοχής

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας :https://kets-360.b2match.io/ αναφέροντας ως γραφείο υποστήριξης (support office) το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (GR-PRAXI Network). Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας για να οργανώσουμε τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση (μέχρι και 15 Ιουνίου 2019).

Χρονοδιάγραμμα

Εγγραφές: έως 15 Ιουνίου 2019 (ΠΡΟΣΟΧΗ: οι εγγραφές είναι πολύ πιθανό να κλείσουν νωρίτερα λόγω μεγάλης συμμετοχής!)

Επιλογή συναντήσεων: 6 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2019.

Διεξαγωγή εκδήλωσης: 27 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δρ. Αχιλλέα Μπάρλα, τηλ.: 2421032762.