Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

E²tech4Cities and Brussels Exporters day 2019: Διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των έξυπνων πόλεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/6/2019

Hero

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network, καλεί επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια στο Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων, που πραγματοποιείται στις 20 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2019 και της Brussels Exporters day 2019.

 

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
  • Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για Έξυπνες Πόλεις
  • Ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές
  • Διαχείριση & ανάκτηση ενέργειας
  • Έξυπνα δίκτυα – ενσωμάτωση ενεργειακών συστημάτων
  • Βιο-βασισμένες (bio-based) λύσεις για αστικές περιοχές
  • Χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσω του "Horizon 2020"

Διαδικασία συμμετοχής

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε  μέσω της ιστοσελίδας: https://e2tech4cities19expo.b2match.io

Παρακαλείστε κατά την εγγραφή σας στην εκδήλωση να αναφέρετε ως γραφείο υποστήριξης (support office) το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (GR-PRAXI Network).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.

Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση διμερών συναντήσεων «E²tech4Cities 2019» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: κα Χριστιάνα Σιαμπέκου (Τηλ : 2103607690, email: siambekou@praxinetwork.gr)