Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Horizon 2020 Brokerage Event on ICT, Advanced Materials and Manufacturing - Εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της πληροφορικής, των προηγμένων υλικών και της βιομηχανίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 4/7/2019

Hero

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της βιομηχανίας, των προηγμένων υλικών και της τεχνολογίας της πληροφορικής και επικοινωνιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης H2020 Brokerage Event on ICT, Advanced Materials and Manufacturing. Η εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στις 4/7/2019 στο Δουβλίνο, διοργανώνεται από τον οργανισμό Enterprise Ireland. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση.

H2020 Brokerage Event on ICT, Advanced Materials and Manufacturing​

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

  • παρουσίαση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στους τομείς της βιομηχανίας, των προηγμένων υλικών και της τεχνολογίας της πληροφορικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
  • παρουσιάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Εθνικά Σημεία Επαφής και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιρλανδικού Κέντρου Ερευνών Βιομηχανίας (ΙΜR)
  • κύρια θέματα συνεδρίου: νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη βιομηχανία, βιοτεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, cloud technologies και δίκτυα 5G

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες στον διεθνή χώρο. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. 

Διαδικασία συμμετοχής 

Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://h2020-ict-nmbp-dublin-2019.b2match.io/. Οι συναντήσεις απαιτούν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα. Κατερίνα Μηναδάκη (minadaki@praxinetwork.gr), τηλ. 210 3607690).