Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

EuroNanoForum 2019: επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών και της βιομηχανίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14/6/2019

Hero

Δυνατότητες δικτύωσης και ανάπτυξης ερευνητικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών θα έχουν ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί που θα λάβουν μέρος στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων EuroNanoForum 2019 - 1:1 networking portal που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) στις 14 Ιουνίου 2019

Το EuroNanoForum 2019  αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο δικτύωσης στην Ευρώπη  με επίκεντρο τις νανοτεχνολογίες και τα προηγμένα υλικά και συγκεντρώνει εταιρείες και φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης από όλη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το National Institute for R&D in Microtechnologies -IMT Bucharest και το Romanian Association for Electronics and Software σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗΕθνικό Σημείο Επαφής για την προτεραιότητα NMBP, συντονιστή του δικτύου NMP TeAm και συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas. 

Διαδικασία εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση των τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων (1:1 networking portal ) απαιτεί εγγραφή στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου έως τις 2 Ιουνίου 2019. Το κόστος συμμέτοχης για μια μέρα είναι 150 ευρώ.

Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πεδία ενδιαφέροντος

Η Βιομηχανία του αύριο

 • Πλατφόρμες ανοιχτής καινοτομίας
 • Χαρακτηρισμός Υλικών και Υπολογιστική Μοντελοποίηση
 • Διακυβέρνηση, Επιστημονική αξιολόγηση κινδύνου

Ο μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας

 • Οι Βιομηχανίες του μέλλοντος
 • Βιοτεχνολογία
 • Τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της Ιατρικής

Βιωσιμότητα της βιομηχανίας

 • Βιώσιμες διαδικασίες στη Βιομηχανία (SPIRE)
 • Προώθηση της κυκλικής οικονομίας
 • Καθαρή ενέργεια μέσω καινοτόμων υλικών
 • Πολιτιστική κληρονομιά
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων (EEB)

Οφέλη από τη συμμετοχή στις τεχνολογικές - επιχειρηματικές συναντήσεις (1:1 networking portal )

 • Συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες για τις προσκλήσεις στο πλαίσιο του  Ορίζοντα 2020
 • Ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της Ε&Α πέραν του Ορίζοντα 2020
 • Ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς στον τομέα, ανάπτυξη επαφών και διερεύνηση συνεργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας για να οργανώσουμε τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δρ. Αχιλλέα Μπάρλα, barlas@praxinetwork.gr, τηλ.: 2421032762.