Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

World Class Manufacturing: εκπαιδευτική αποστολή στην Ιαπωνία

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 18 έως 22/11/2019

Το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) διοργανώνει από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019 στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας σεμινάριο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο την Ιαπωνική προσέγγιση στην Παραγωγή Παγκοσμίου Κλάσης (World-Class Manufacturing).

Η πενθήμερη εκπαιδευτική αποστολή περιλαμβάνει την εις βάθος ανάλυση της Ιαπωνικής μεθόδου παραγωγής και απευθύνεται αποκλειστικά σε Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη με γνώση σε World-Class Manufacturing (WCM). Το επιμορφωτικό σεμινάριο βοηθά τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των πρακτικών Total Quality Control (TQC), Total Productive Maintenance (TPM), Just In Time (JIT), Total Industrial Engineering (TIE) και της τρέχουσας μεθόδου κατασκευής KAIZEN (συνεχής βελτίωση).

Περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμμετάσχει σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το 1992 που ξεκίνησε.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην αποστολή:

  • θα ανακαλύψουν την προσέγγιση της Ιαπωνίας στην World-Class Manufacturing
  • θα μάθουν πώς οι ιαπωνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ανώτερα πρότυπα παραγωγής
  • θα ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις μέσω επισκέψεων σε κορυφαία εργοστάσια παραγωγής στην Ιαπωνία
  • θα γνωρίσουν ηγέτες της Ιαπωνικής βιομηχανίας

Κόστος συμμετοχής

Το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας καλύπτει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την αποστολή (π.χ. διαλέξεις και σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων σε επιχειρήσεις). Οι συμμετέχουσες εταιρείες καλύπτουν οι ίδιες τα έξοδα ταξιδιού προς / από την Ιαπωνία, τη διαμονή και κάθε άλλο έξοδα διαβίωσης. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχουσες εταιρείες επωφελούνται από επιχορήγηση 600€.

Για την εξασφάλιση θέσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν 1,000 ευρώ, ποσό που επιστρέφεται πλήρως μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου υπό προϋποθέσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Πέμπτη 4 Ιουλίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-november-mission ή επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα Κατερίνα Μηναδάκη (minadaki@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690).