Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

ICTurkey 2019: Διεθνής εκδήλωση ερευνητικών συναντήσεων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 5/7/2019

Hero

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης κυρίως ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση συναντήσεων H2020 ICTurkey 2019, η οποία πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, στις 5 Ιουλίου 2019.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το δίκτυo Enterprise Europe Network με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διμερείς συναντήσεις με εταιρείες και οργανισμούς από την Τουρκία με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών  στο πλαίσιο ερευνητικών έργων του Ορίζοντα 2020. Δεν αποκλείονται, ωστόσο, και προτάσεις συνεργασίας σε τεχνολογικό ή και επιχειρηματικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι η τουρκική  πλευρά θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε 100 συμμετέχοντες που θα εγγραφούν στην εκδήλωση και θα προτείνουν κάποια πρόταση προς υποβολή, με τη συμμετοχή Τουρκικών εταιρειών ή οργανισμών.

Η εκδήλωση εστιάζει στις προσκλήσεις του Ορίζοντα 2020 στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το 2020 που περιλαμβάνουν τα εξής:

  • 5G
  • Next Generation Internet
  • Big Data and Applications
  • Digitising European Industry
  • Smart Health and Care

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή παρακαλούμε επικοινωνήστε έως τις 30/06/2019 με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κ. Καραμάνη (τηλ. 210 36 08 093, e-mail karamanis@praxinetwork.gr) ή την κα. Μ. Μακριδάκη (τηλ. 2810 391966, e-mail makridaki@praxinetwork.gr ).