Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο του 7th Hellenic Forum for Science Technology and Innovation

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/7/2019

 

Hero

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση 7th Hellenic Forum2019 Matchmaking Event, στις 11 Ιουλίου 2019 μεταξύ 14:30 - 17:30, στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, σε συνεργασία με το  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεδρίου 7th Hellenic Forum for Science Technology and Innovation.

Το Matchmaking Event αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους από το χώρο της έρευνας και της επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ευρώπης στους παρακάτω τομείς:
 
  - Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  - Νανοτεχνολογία & Νανοϋλικά
  - Ενέργεια και Περιβάλλον
  - Επιστήμες Ζωής και Υγεία
  - Πράσινες μεταφορές

Οφέλη συμμετοχής
Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές ή/και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές κοινοπραξίες στον Ορίζοντα 2020, για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Κόστος εγγραφής
Η συμμετοχή στην εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.
 
Διαδικασία εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης: https://7th-hellenic-forum.b2match.io/
Επίσης, θα λάβουν οδηγίες για την υποβολή του προφίλ τους (Organisation & Cooperation profile) προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις κατ' ιδίαν συναντήσεις με εταίρους της επιλογής τους. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις προϋποθέτουν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Χρονοδιάγραμμα
Εγγραφές: έως 4 Ιουλίου 
Επιλογή συναντήσεων: 29 Ιουνίου - 8 Ιουλίου
Διεξαγωγή εκδήλωσης: 11 Ιουλίου, 14:30 - 17:30

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα. Κατερίνα Μηναδάκη, τηλ.: 210 360 7690