Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

ICT2019: Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 19 έως 20/9/2019

Hero

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης κυρίως ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων ICT Proposers' Day 2019: Face2Face Brokerage, η οποία πραγματοποιείται στο Ελσίνκι, 19-20 Σεπτεμβρίου 2019. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019  που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνεται από τα δίκτυα Enterprise Europe Network και Ideal-IST, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas και της θεματικής ομάδας ICT του Enterprise Europe Network. Στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2018 συμμετείχαν περισσότερα από 1200 άτομα από 58 χώρες, πραγματοποιώντας περίπου 6000 προκαθορισμένες συναντήσεις.

To συνέδριο και η εκδήλωση διμερών συναντήσεων στοχεύουν:

  • στην παρουσίαση του επερχόμενου Προγράμματος Εργασιών 2020 για το πρόγραμμα Horizon 2020
  • στην ενημέρωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρέχουσες πολιτικές και πρωτοβουλίες στον κλάδο των ΤΠΕ
  • στην αποτελεσματική δικτύωση των συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στη δημιουργίας κοινοπραξιών που θα υποβάλουν προτάσεις στο Horizon 2020
  • στην προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κ. Καραμάνη (τηλ. 210 36 08 093, e-mail karamanis@praxinetwork.gr) έως τις 18/9/2019.