Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Οι προοπτικές της Οικονομίας Διαμοιρασμού ως νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/10/2019

Εκδήλωση με τίτλο «Οι προοπτικές της Οικονομίας Διαμοιρασμού ως νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας» διοργανώνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου.

Η Οικονομία Διαμοιρασμού, ως μοντέλο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζει ανοδικές τάσεις σε όλες τις ηπείρους. Με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, η Οικονομία Διαμοιρασμού έχει εμφανιστεί δυναμικά την τελευταία δεκαετία στους τομείς της εστίασης, ένδυσης, μετακίνησης, τουρισμού, χρηματοδότησης και άλλους. Το μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού λειτουργεί κυρίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, προσφέροντας τόσο στους παρόχους όσο και στους χρήστες ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, ένα ασφαλές πλαίσιο για τη διεξαγωγή συναλλαγών.

Ως νέο μοντέλο, η οικονομία διαμοιρασμού ενέχει προοπτικές, αλλά και προκλήσεις. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδείγματα της οικονομίας διαμοιρασμού, ενώ θα διεξαχθεί συζήτηση για τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στον κλάδο με τη συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην οικονομία διαμοιρασμού, αλλά και ακαδημαϊκών που θα παρουσιάσουν την κριτική εικόνα σε ό,τι αφορά το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Οικονομία Διαμοιρασμού, που παρέχονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BeShared- Embracing Innovation and Interconnection in the Sharing Economy”.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δρ. Αχιλλέα Μπάρλα, τηλ.: 2421032762.

 

 


                

 

 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk