Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων και την διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα, 15.11.2019

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/11/2019

Hero

  • η πρώτη ενότητα (10:00 – 12:45) σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIΡΟ), έχει τίτλο Community Design and Trademark - Searching in DesignView/TMView-The IP Enforcement Portal και
  • η δεύτερη ενότητα (13:00 – 16:15) στα πλαίσια του έργου VIP4SME της ΕΕ, έχει τίτλο The VIP4SME projectInnovaccess platform/IP Management tools

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019,  στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens, στην αίθουσα “SOCRATES A.”.

Η θεματολογία του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Προστασία του Κοινοτικού Σχεδίου/Κοινοτικού Σήματος/Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου
  2. Έρευνα στις βάσεις DesignView/TMView/e-plus - Βάση για την επιβολή των Δικαιωμάτων της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (enforcement database)
  3. Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού Κεφαλαίου

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ  βέλτιστης αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο χρηματοδοτείται ως εξής: η πρώτη ενότητα κατά 100% από το ΕUIΡΟ και τον ΟΒΙ και η δεύτερη ενότητα κατά 100% από πόρους του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIP4SME.

Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην απογευματινή ενότητα  έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα πλαίσια του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Οι παρουσιάσεις του ΕUIΡΟ θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν επιβαρύνει οικονομικά τους συμμετέχοντες, απαιτείται όμως δήλωση συμμετοχής.

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας  συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε μέχρι την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 στην διεύθυνση emis@obi.gr

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (50), οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές με την σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση).  

Πρόγραμμα