Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Χρηματοδοτήσεις για την έρευνα Horizon 2020 & Η νέα πραγματικότητα στο Horizon Europe

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/11/2019

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις για την έρευνα Horizon 2020 & Η νέα πραγματικότητα στο Horizon Europe», στο πλαίσιο ενημερώσεων που διενεργούν τα Εθνικά Σημεία Επαφής.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών την Τρίτη στις 26.11.2019 και ώρα 12:00μ, στην Αίθουσα Οδ. Ελύτη (Κτήριο Πρυτανίας, 1ος όροφος).

Με το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει matchmaking session μεταξύ ακαδημαϊκών μελών και τοπικών εταιριών, για την ενθάρρυνση της από κοινού συμμετοχής σε προγράμματα Η2020 στο πεδίο Blue Growth (Blue Economy & Green Sea Mobility). Ειδικότερα, θα υπάρχει η δυνατότητα συνάντησης με εταιρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με α) logistics, ή β) transport, ή γ) energy, ή δ) environmental safety, στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω προτεραιοτήτων.

Όσοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν συναντήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Πάττυ Παναγοπούλου (2610-620.815 ή ppanagopoulou@praxinetwork.gr), έως την Παρασκευή, 22.11.2019, αναφέροντας επίσης το πεδίο ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ