Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟ-ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (BBI-JU)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/1/2020

Hero

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το BBI-JU, με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, διοργανώνει ημερίδα με ΝΕΑ ημερομηνία: Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020.

Τα βασικά θέματα της ημερίδας είναι τα ακόλουθα:

  • παρουσίαση του Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) και την πρόσκληση του 2020
  • παρουσίαση εταιρειών που συμμετέχουν σε έργα ΒΒΙ-JU  
  • σύνδεση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Βιο-οικονομία με εθνικές δράσεις για την υλοποίηση της Βιο-οικονομίας και συνολικά της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Κατερίνα Παπαδούλη, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Bio-based Industries Joint Undertaking στο email papadouli@praxinetwork.gr. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, αλλά η ηλεκτρονική εγγραφή είναι απαραίτητη. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ