Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

2ος Κύκλος Επιχειρηματικών Σεμιναρίων: 3ο Σεμινάριο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» - Εκπαίδευση για το ΠΣΚΕ»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/1/2020

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, σας προσκαλούν στο 3ο σεμινάριο του  2ου  Κύκλου Επιχειρηματικών Σεμιναρίων, που διοργανώνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, με θέμα:

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» - Εκπαίδευση για το ΠΣΚΕ»

Το  σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 (σε αντικατάσταση της προηγούμενης ημερομηνίας 08/01/2020),  στα γραφεία του ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ, Δημ. Βότση 2, Πάτρα και  ώρες 17:00 – 19:00, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» είναι πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Συμπληρωματικά της παρουσίασης του προγράμματος, θα πραγματοποιθεί εκπαίδευση για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του οποίου υποβάλλονται οι προτάσεις που αφορούν ανταγωνιστικά προγράμματα για επιχειρήσεις (Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας, Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Εξωστρέφεια, έργα RIS3 κλπ).

Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 12 άτομα, ενώ παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης κατόπιν αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο 3ο σεμινάριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ.

Δείτε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του 2ου Κύκλου Επιχειρηματικών Σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια, στο σύνολό τους, στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάδειξη ευκαιριών χρηματοδότησης, εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρηματικών και εργοδοτικών φορέων. Ομιλητές των σεμιναρίων θα είναι εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τις διαλέξεις που αναμένονται στο 2ο Κύκλο Επιχειρηματικών Σεμιναρίων, συνημμένα διαθέσιμο το συνολικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κ.κ. Αρ. Σιώζου και Π. Παναγοπούλου στο τηλέφωνο 2610620815 ή στα emails info@sevpde.gr και ppanagopoulou@praxinetwork.gr, αντίστοιχα.