Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Futurebuild Matchmaking 2020: Διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 4/3/2020

Hero

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών/τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος θα έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Futurebuild Matchmaking 2020», η οποία πραγματοποιείται στο Λονδίνο, στις 4 Μαρτίου 2020. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης  «Futurebuild 2020». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas.

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Η έκθεση «Futurebuild 2020» είναι η συνέχεια της έκθεσης «Ecobuild» που λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια. Η κορυφαία εκδήλωση συγκεντρώνει φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος με κοινό σκοπό τη διερεύνηση των νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων και συζητά τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δομημένο περιβάλλον τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο στα παρακάτω αντικείμενα:

•        Βιώσιμος σχεδιασμός / Ενεργειακή αποδοτικότητα

•        Καινοτόμες αποδοτικές τεχνολογίες (low carbon energy)

•        Νέα οικοδομικά υλικά

•        Αστικές υποδομές

Διαδικασία συμμετοχής

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε  μέσω της ιστοσελίδας: https://futurebuild-matchmaking-2020.b2match.io/

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.

Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση διμερών συναντήσεων «Futurebuild Matchmaking 2020» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: κ. Αχιλλέα Μπάρλα (Τηλ : 24210 32762, email: barlas@praxinetwork.gr)