Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MEDICA 2005 - Διεθνής συνεργασία σε Ιατρικές τεχνολογίες

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/11/2005

Η διημερίδα τεχνολογικών συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2005, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως στις ιατρικές τεχνολογίες. Η MEDICA συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 3.500 εκθέτες από 60 και πλέον χώρες του κόσμου. Διοργανώνεται από το Δίκτυο των Innovation Relay Centres σε συνέχεια της επιτυχημένης περσινής εκδήλωσης, η οποία προσέλκυσε περισσότερους από 250 συμμετέχοντες από 17 χώρες και στην οποία καταγράφηκαν 560 συναντήσεις συνεργασίας. Οι θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: - Εργαστηριακός εξοπλισμός - Ιατρικός εξοπλισμός, ιατρικές τεχνολογίες - Διαγνωστικές συσκευές - Συστήματα φυσιοθεραπείας - Τεχνολογίες ορθοπεδικής - Εξοπλισμός άμεσης επέμβασης και διάσωσης - Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών - Ιατρικά έπιπλα, εξοπλισμός ιατρείων Εταιρείες και εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας (προϊόντα και έρευνα) μπορούν να συμμετάσχουν στις διμερείς προγραμματισμένες συναντήσεις με πιθανούς εταίρους από όλη την Ευρώπη με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, βιομηχανικής υπεργολαβίας, εμπορικής προώθησης και κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Νοεμβρίου στο Düsseldorf, στα πλαίσια της έκθεσης MEDICA 2005 (16-19 Νοεμβρίου 2005), συμμετείχαν επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα καθώς και εκπρόσωποι από Innovation Relay Centres από διάφορες χώρες της Ευρώπης, υποβάλλοντας συνολικά 344 προφίλ και στον κατάλογο τεχνολογικών της εκδήλωσης. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ οργάνωσε επιτυχώς τη συμμετοχή 2 ελληνικών εταιρειών, σε 12 και 3 προκαθορισμένες συναντήσεις αντίστοιχα. Παράλληλα, το ΠΡΑΞΗ κανόνισε – επιπρόσθετα των προγραμματισμένων συναντήσεων - 3 επιπλέον συναντήσεις για τις 2 προαναφερθείσες εταιρείες και 4 συναντήσεις για μία επιπλέον ελληνική εταιρεία. Αρκετές από τις συναντήσεις αυτές είχαν ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές οπότε η επικοινωνία συνεχίσθηκε για την περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας τεχνολογικής-επιχειρηματικής συνεργασιών και τη διαπραγμάτευση των όρων πιθανών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας.