Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

EEA Grants-Business Innovation Greece: Green Industry & Blue Growth matchmaking

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/3/2020

Hero

Έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το πώς μπορεί η βιομηχανία να γίνει πιο αποτελεσματική και να αυξηθεί η παραγωγικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές ζημιές;

Έχετε κάποια καινοτόμα ιδέα που να σχετίζεται με την «Μπλε Ανάπτυξη»​;

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, σε συνεργασία με το Innovation Norway διοργανώνει εκδήλωση προκαθορισμένων συναντήσεων στο Όσλο, στις 2/3/2020 με στόχο την προώθηση Ελληνικών και Νορβηγικών (ή διαφορετικά από την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν) επιχειρήσεων ώστε να υποβάλουν μαζί προτάσεις στην επερχόμενη πρόσκληση του προγράμματος Business Innovation Greece. Η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εν όψη της δεύτερης πρόσκλησης που αναμένεται στο δεύτερο τέταρτο του 2020, η στόχευση θα είναι σε έργα που αφορούν τους τομείς Green Industry Innovation & Blue Growth.

Σε ποιους απευθύνεται η εκδήλωση Green Industry and & Blue Growth matchmaking

  • Σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια να ζητήσουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Business Innovation Greece για έργα που αφορούν τους τομείς Green Industry Innovation & Blue Growth. Οι Ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν σε έργα του προγράμματος, μπορούν να ζητήσουν την χρηματοδότηση ποσού μεταξύ 50.000 και 1.5 εκ.€ με περίπου 50% χρηματοδότηση. Τα έργα που θα προταθούν στο Blue Growth θα αφορούν την εκμετάλλευση της θάλασσας, ποταμών, λιμνών, νησιών, όπως και την υποστήριξη των εταιρειών του ναυτικού τομέα και της ναυτιλίας
  • Σε μικρότερο βαθμό επιχειρήσεις που προέρχονται από το χώρο του ICT

 Τομείς δραστηριοποίησης

  • Ανάπτυξη και υλοποίηση «πράσινων παραγωγικών διαδικασιών» με τη χρήση αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και ρομποτικής στις βιομηχανικές λειτουργίες και τεχνολογίες
  • Αύξηση αποτελεσματικότητας της παραγωγής και της βιομηχανίας γενικότερα
  • Ανάπτυξη προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων ICT
  • Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων με τη χρήση στοιχείων ICT.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή μέχρι τις 17/2/2020 στην διαδικτυακή πλατφόρμα επιλέγοντας ως γραφείο υποστήριξης το PRAXI Network.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα, μέσω του  Travel Support Scheme  που προσφέρεται και μπορεί να καλύψει έξοδα μέχρι του ποσού των 1.200€.  

Το πρόγραμμα Business Innovation Greece

Το πρόγραμμα Business Innovation Greece επιδιώκει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με παράλληλη αύξηση της αειφορίας και τη δημιουργία αξίας σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Συνολικά θα διατεθούν 21,5 εκ.€ για δράσεις που αφορούν σε έργα υποστήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης, καινοτομίας σε προϊόντα, υπηρεσίες & διαδικασίες όπως και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EEA Grants και η διαχείρισή του γίνεται από το Innovation Norway. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα δοθούν αποκλειστικά από το Innovation Norway και το Ελληνικό του τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην παραπάνω εκδήλωση,  παρακαλούμε επικοινωνήστε  μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2020 με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη (karamanis@praxinetwork.gr , τηλ. 210 3608057) και κα. Κατερίνα Μηναδάκη (minadaki@praxinetwork.gr, τηλ 210 3607690).