Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

SEREN4 Online Webinars on Horizon 2020 – Secure Societies - Disaster Resilience topics

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 19 έως 20/5/2020

Hero

Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 – Ασφαλείς Κοινωνίες SEREN4 διοργανώνει τρία webinar για τα θέματα (topics) της ενότητας Disaster-Resilient Societies, της προκήρυξης Security του 2020.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

    1. H2020-SU-DRS01 WEBINAR: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies

19.05.2020, 10:00-11:00 CET

Link to register to the SU-DRS01 webinar.

   2. H2020-SU-DRS02 WEBINAR: Technologies for first responders - Sub-topic 3: [2020] Methods and guidelines for pre-hospital life support and triage
20.05.2020, 10:00-11:00 CET

Link to register to the SU-DRS02 webinar.

  3. H2020-SU-DRS03 WEBINAR: Pre-normative research and demonstration for disaster-resilient societies - Sub-topic 3: [2020] First aids vehicles deployment, training, maintenance, logistic and remote centralized coordination means

20.05.2020, 14:00-15:00 CET

Link to register to the SU-DRS03 webinar.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του SEREN4 εδώ, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Βάγια Πιτέλη

Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ασφαλείς Κοινωνίες