Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

European Defence Industrial Development Programme: Οn-line Information day

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22/6/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με το European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) στις 22 Ιουνίου 2020 από τις 09:30 έως τις 13:00

Το EDIDP παρέχει συγχρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2019-2020 για την από κοινού βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε όλους τους τομείς (αέρας, ξηρά, θάλασσα, κυβερνοχώρος και διάστημα).

Προθεσμία εγγραφής: έως τις 15 Ιουνίου.

Θεματολογία

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον σχετικό κανονισμό του EDIDP για το 2020, επισημαίνοντας τις διαφορές σε σύγκριση με τις προσκλήσεις EDIDP 2019, καθώς και τα θέματα που καλύπτονται στις προκλήσεις EDIDP 2020.

Έως τώρα έχουν δημοσιευθεί 12 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που καλύπτουν τους τομείς προτεραιότητας αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε αέρα, ξηρά, θάλασσα, κυβερνοχώρο και διάστημα. Επισημαίνεται πως όλες οι προτάσεις που αφορούν σε υλοποίηση έργων θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

Πεδία ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων είναι τα ακόλουθα: Τεχνολογίες Πληροφοριών (ICT), ναυτιλία, μεταφορές, υλικά, αισθητήρες, Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) detection, μη επανδρωμένα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη.

Δείτε το σχετικό πρόγραμμα εργασίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Το EDIDP info day 2020 είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να ενημερωθείτε σχετικά με το πλαίσιο, τους στόχους και τους τρόπους συμμετοχής στο European Defence Industrial Development Programme.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους  στις χώρες της ΕΕ.

Πώς να λάβετε μέρος

Εγγραφείτε online έως τις 15 Ιουνίου.

Μετά την επιβεβαίωση, θα λάβετε μια επίσημη πρόσκληση (δηλαδή έναν κωδικό πρόσβασης για να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως την εκδήλωση).