Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Σεμινάριο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14/12/2005

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργανώνει αποκλειστικά για τους συνδρομητές του PRAXIClub διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο μεταφοράς τεχνολογίας στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2005. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο The Athenian Callirhoe, Exclusive Hotel (Καλλιρρόης 32 και Πετμεζά, κοντά στο σταθμό μετρό ΦΙΞ). Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα αναπτύξουν θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της μεταφοράς τεχνολογίας, τόσο από θεωρητική σκοπιά όσο και μέσα από την παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων αξιοποίησης νέας τεχνολογίας. Θεματολογία σεμιναρίου - Εισαγωγή στη μεταφορά τεχνολογίας - Η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας και οι εμπλεκόμενοι - Στρατηγική για την προστασία των εφευρέσεων - Βασικά χαρακτηριστικά συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας - Στρατηγική διεθνούς εκμετάλλευσης νέας τεχνολογίας - Δημόσια χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας (εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αναπτυξιακός νόμος) - Ιδιωτική χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας (Venture Capital, business angels, κ.ά.) - Φορολογικές ελαφρύνσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης - Αποτίμηση τεχνολογίας - Παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων: -μεταφοράς τεχνολογίας από εργαστήριο σε επιχείρηση -μεταφοράς τεχνολογίας από επιχείρηση σε επιχείρηση -δημιουργίας εταιρείας spin-off από ερευνητικό εργαστήριο Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε συνδρομητές - μέλη του πακέτου υπηρεσιών PRAXIClub , εκπροσώπους επιχειρήσεων, εργαστηρίων και οργανισμών που επιδιώκουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και μέσω της αξιοποίησης σχετικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. Την πρώτη μέρα του σεμιναρίου θα παρατεθεί κοκταίηλ στο πλαίσιο της γνωριμίας / δικτύωσης των μελών του «PRAXIClub» μεταξύ τους καθώς και με όλα τα στελέχη του ΠΡΑΞΗ. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τους συνδρομητές - μέλη του PRAXIClub εφόσον η συνδρομή ισχύει το χρονικό διάστημα του σεμιναρίου.

 

Πόρισμα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει αποκλειστικά στους συνδρομητές του και μέλη του PRAXIClub διοργάνωσε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο μεταφοράς τεχνολογίας στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2005 στην Αθήνα συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον στελεχών από εταιρίες τόσο της πρωτεύουσας όσο και της περιφέρειας. Η θεματολογία του σεμιναρίου προέκυψε από την έρευνα ικανοποίησης πελατών που έχει καθιερώσει το ΠΡΑΞΗ τα τελευταία χρόνια, από όπου διαφάνηκε η ανάγκη για καλύτερη γνώση και κατανόηση θεμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και χρηματοδότησης καινοτομίας. Στη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις και εμπειρίες με αφορμή τις εισηγήσεις των ομιλητών αλλά και προβληματισμούς των συμμετεχόντων. Παράλληλα, τα μέλη του «PRAXIClub» είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους καθώς και με τα στελέχη του ΠΡΑΞΗ από όλα τα γραφεία της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο) στη διάρκεια κοκταίηλ γνωριμίας που παρατέθηκε. Οι εργασίες του σεμιναρίου ολοκληρώθηκαν ανανεώνοντας το ραντεβού σε επόμενα σεμινάρια που θα διοργανώσει το ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα και στην περιφέρεια.