Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

SEREN4 Webinar on Horizon 2020 Secure Societies calls

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/7/2020

Hero

Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 – Ασφαλείς Κοινωνίες SEREN4 διοργανώνει webinar για τις προκηρύξεις Horizon 2020 - Secure Societies, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 11:30-13:30 (10:30-12:30 CEST). Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν οι προκηρύξεις:

  • Artificial Intelligence and security: providing a balanced assessment of opportunities and challenges for Law Enforcement in Europe
  • Security - Fight against Crime and Terrorism
  • Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities

Επίσης θα παρουσιασθούν οι υπηρεσίες και οι δράσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής και του Enterprise Europe Network.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του SEREN4 εδώ, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Βάγια Πιτέλη

Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ασφαλείς Κοινωνίες

Τηλ.: 2310 552 790, email: piteli@praxinetwork.gr