Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Photonics4Agrifood: Εκδήλωση προώθησης λύσεων υψηλής τεχνολογίας, βασισμένων στην Φωτονική, για γεωργικές εφαρμογές

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 5 έως 6/10/2020

Ευκαιρίες ενημέρωσης και δικτύωσης στον Αγροτικό τομέα, με λύσεις προερχόμενες από τον κλάδο της Φωτονικής, θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση Photonics4Agrifood.

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιείται στις 5-6/10/2020 και διοργανώνεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network, με την ενεργή υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas. Η εκδήλωση υποστηρίζεται επίσης από το Ευρωπαϊκό έργο NextPho21.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι:

- η παρουσίαση και συζήτηση των δυνατοτήτων που δίνει η Φωτονική στη μόχλευση καινοτομίας στον τομέα των γεωργικών τροφίμων
- η δημιουργία και ενδυνάμωση συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των κατασκευαστών λύσεων Φωτονικής και των τελικών χρηστών
- ο εντοπισμός συνεργατών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ολοκλήρωση της αλυσίδας αξίας
- η προώθηση επενδύσεων στον τομέα των κατασκευών λύσεων Φωτονικής

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

- επιχειρήσεις στον τομέα των γεωργικών τροφίμων που στοχεύουν στην καινοτομία μέσω της ψηφιοποίησης και των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
- κατασκευαστές λύσεων Φωτονικής
- clusters, Digital Innovation Hubs (DIH)
- επιχειρηματίες και επενδυτικούς οργανισμούς
- πανεπιστήμια, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα

Μέσα από τις εικονικές συναντήσεις οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να συνεργαστούν σε έργα που θα ικανοποιούν την προσφορά και τη ζήτηση των εμπλεκομένων. Εκτός των συναντήσεων που θα γίνουν, θα υπάρξει virtual workshop που αποσκοπεί στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις εξελίξεις στον τομέα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα της εκδήλωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2020 με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη (karamanis@praxinetwork.gr , τηλ. 210 3608057).