Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης 'Green Deal: Greece-Israel Matchmaking Event, Advancing sustainable partnerships'

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/10/2020

Hero

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα και σε συνεργασία με τον οργανισμό Israel Innovation Authority, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στο Ισραήλ, συνδιοργανώνουν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης με τίτλο:

Green Deal: Greece-Israel Matchmaking Event, Advancing sustainable partnerships

Στόχος της εκδήλωσης είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης European Green Deal”.

Η προκήρυξη “European Green Deal” εντάσσεται στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020 και αναμένεται να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, κύριοι στόχοι της προκήρυξης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και η εξεύρεση λύσεων για έναν δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό. Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει 8 θεματικές και 2 οριζόντιες περιοχές και εκτός από τις τεχνολογικές λύσεις ενθαρρύνει την κοινωνική καινοτομία.  Ειδικότερα, οι συνολικά 10 περιοχές είναι οι εξής:

  • Αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών: διατομεακές προκλήσεις
  • Καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια
  • Βιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομία
  • Κτίρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων
  • Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
  • Από το αγρόκτημα στο πιάτο
  • Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
  • Περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης, απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες
  • Ενίσχυση της γνώσης για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
  • Ενδυνάμωση των πολιτών για μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη Ευρώπη

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη “European Green Deal” είναι διαθέσιμες εδώ.

Πληροφορίες και εγγραφές:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://green-deal-greece-israel-matchmaking.b2match.io/

Η εγγραφή είναι δωρεάν και η προθεσμία είναι στις 9 Οκτωβρίου. Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επικοινωνία:

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Βάγια Πιτέλη, τηλ.: 2310 552790 και 210 3607690, email: piteli@praxinetwork.gr