Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Διαδικτυακή ημερίδα για την ευρωπαϊκή προκήρυξη 'Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal'

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 7/10/2020

Hero

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω αυξημένης ζήτησης, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να συνδεθούν έγκαιρα στην πλατφόρμα ZOOM (https://bit.ly/3hGaT5O) και να εγγραφούν αν τυχόν δεν έχουν κάνει εγγραφή.

Στην περίπτωση που συναντήσουν προβλήματα στη σύνδεση, μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκδήλωση από το κανάλι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στο YouTubePRAXI Network.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης “Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal.

Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω των δράσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η ευρωπαϊκή προκήρυξη Green Deal στοχεύει - μέσω της έρευνας και της καινοτομίας – σε μία δίκαιη, βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη μετάβαση για όλους τους πολίτες. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καθώς η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αφορά σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία των πολιτών και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους, η προκήρυξη Green Deal χρηματοδοτεί υποστηρικτικές δράσεις για τον πειραματισμό και την προαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, η προκήρυξη Green Deal αναμένεται να συνεισφέρει στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, καθώς και να αυξήσει την κοινωνική ανθεκτικότητα εστιάζοντας σε τομείς όπως η γεωργία, η βιοποικιλότητα, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι καθαρές μεταφορές και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας με την υιοθέτηση  του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

Δομή της προκήρυξης

Η προκήρυξη περιλαμβάνει 10 θεματικές περιοχές:

  1. Increasing client ambition: cross sectoral challenges
  2. Clean, affordable and secure energy
  3. Industry for a clean and circular economy
  4. Energy and resource-efficient buildings
  5. Sustainable and smart mobility
  6. Farm to Fork
  7. Restoring biodiversity and ecosystem services
  8. Zero-pollution, toxic-free environment
  9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
  10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ.

Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχετικά αρχεία:

Βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης

Παρουσιάσεις της εκδήλωσης

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Χριστιάνα Σιαμπέκου

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020

Τηλ.: 210 3607690

Email: siambekou@praxinetwork.gr