Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

InterAGRO Brokerage Event

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 28 έως 30/10/2020

Hero

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα του αγροτικού εξοπλισμού θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: InterAGRO Brokerage Event. 

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν στις 28-30 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακά και διοργανώνονται από τον οργανισμό Kyiv International Contract Fair, Ltd. σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network Ukraine consortium. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς;

 • Αγροτικά μηχανήματα,
 • Σπόροι
 • Εξοπλισμός κτηνοτροφίας
 • Γεωργικός εξοπλισμός για επισκευή και συντήρηση
 • Ανταλλακτικά
 • Τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας
 • Εξοπλισμός και τεχνολογίες καλλιέργειας
 • Γεωργικά χημικά

Οι συμμετέχοντες στο InterAGRO Brokerage Event θα:

 • έχουν τη μοναδική ευκαιρία για διαδικτυακές συναντήσεις με επιστήμονες, ερευνητές και διευθυντές επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα των αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • ενημερωθούν για τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες, τις νέες εφαρμογές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις τεχνικές προκλήσεις των μεγάλων εταιρειών
 • έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες στο διεθνή χώρο

Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

​Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν

Διαδικασία συμμετοχής 

Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο InterAGRO Brokerage Event.  

Η επιλογή των συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Δρ.Αχιλλέα Μπάρλα, τηλ. 24210 32762, barlas@praxinetwork.gr