Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/10/2020

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διοργανώνει, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2016-2020, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, στις 5.30μμ διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο:

«Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 2020: Επίκαιρα θέματα και προκλήσεις για το μέλλον»​

Θεματικές περιοχές εκδήλωσης 

  • Επιπτώσεις του COVID-19 στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη- Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας, (EUROFOUND, Σεπτέμβριος 2020)
  • Παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του εργαλείου OiRA για τη διαχείριση των κινδύνων λόγω του COVID-19 στους χώρους εργασίας
  • Τηλεργασία και Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια
  • Πανευρωπαϊκή εκστρατεία 2020-2022: Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.
  • Η ψηφιακή εποχή και η Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια
  • Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες εργασίας

Εγγραφή και παρακολούθηση

Για εγγραφή στην εκδήλωση μπορείτε να επισκευθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο. Μετά την εγγραφή σας θα σας αποσταλλούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της παρακολούθησης:

https://zoom.us/meeting/register/tJEvcuqoqTIoHdX9eoA7GWpq59p-gXH_eVY4