Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ενημερωτική ημερίδα του έργου SHIPmEnTT

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/12/2020

Το έργο SHIPmEnTT - StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy secTors, πραγματοποιεί τη διαδικτυακή ημερίδα “IPR and access-to-finance: opportunities for boosting blue growth innovation in the ADRION area” στις 16 Δεκεμβρίου 2020 από τις 11:00 έως τις 13:40.

Πρόκειται για την τελευταία εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου (ADRION), μέσω ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και υποστηρικτικών δράσεων διαχείρισης της καινοτομίας. Το έργο εστιάζει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας, μεταφορών, περιβάλλοντος και logistics στη γαλάζια οικονομία.

Διακεκριμμένοι ομιλητές θα συζητήσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Διανοητική Ιδιοκτησία και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση επηρεάζουν τις αναπτυξιακή δυναμική των ΜμΕ, και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων γαλάζιας καινοτομίας αντλώντας από τις εμπειρίες της περιοχής της Αδριατικής - Ιονίου (ADRION).

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση της χαμηλής πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της ελλιπούς αξιοποίησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της έλλειψης συνεργειών μεταξύ ΜμΕ – ερευνητικών οργανισμών – ενδιάμεσων φορέων και διαμορφωτών πολιτικής, γεφυρώνοντας την προσφορά και τη ζήτηση της καινοτομίας, και αυξάνοντας την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.

Η εκδήλωση θα γίνει στα Αγγλικά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, ενώ απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eUBfuDXNRNeOzK2mwC9j7A

Δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης: http://praxinetwork.gr/el/doclib/Agenda.pdf