Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Διαδικτυακή εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος δημόσιων προεμπορικών συμβάσεων καινοτομίας CIVILnEXT

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/1/2021

Hero

Διαδικτυακή εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος δημόσιων προεμπορικών συμβάσεων καινοτομίας CIVILnEXT

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου CIVILnEXT με αντικείμενο τις δημόσιεςες προεμπορικές συμβάσεις καινοτομίας (PCP) για την παρακολούθηση και την προστασία των συνόρων, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση στις 29 Ιανουαρίου 2021 μεταξύ 10:00 – 14:00.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση του δυναμικού καινοτομίας του έργου μαζί με ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη ειδικής Επιχειρησιακής Πλατφόρμας Ελέγχου για μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς από την βιομηχανία, ακαδημία, έρευνα, κυβερνητικούς οργανισμούς, υπουργεία, νομοθετικά όργανα και ευρωπαϊκούς θεσμούς, η γνώμη των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε το έργο να καταλήξει στην τελική διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη της εν λόγω πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CIVILnEXT: https://www.civilnext.eu/

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες: http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/1144-c-webinar-jan2021-el

Σημείο επικοινωνίας: Αναστασία Ζαχαροπούλου: azacharopoulou@eprocurement.gov.gr

#civilnextEU