Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Συνέδριο και Ημερίδα συνεργασίας στη νανοτεχνολογία - Nanotechnology in Northern Europe 2006

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/5/2006

Μεταξύ 16 και 18 Μαΐου 2006 πραγματοποιείται στη Φινλανδία το επιστημονικό συνέδριο και έκθεση Nanotechnology in Northern Europe 2006. Αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο/ έκθεση νανοτεχνολογίας στη βόρεια Ευρώπη και στη φετινή διοργάνωση αναμένονται περισσότερες από 400 συμμετοχές εργαστηρίων και 100 συμμετοχές επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το δίκτου των Innovation Relay Centres διοργανώνει ημερίδα τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων στα πρότυπα αντίστοιχων εκδηλώσεων. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και εργαστήρια μπορούν να υποβάλλουν το τεχνολογικό τους προφίλ και να πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις με επιστημονικούς και επιχειρηματικούς εταίρους της επιλογής τους. Οι τομείς που καλύπτει η εκδήλωση συνολικά αφορούν τον ευρύτερο κλάδο της νανοτεχνολογίας και τις εφαρμογές της. Πιο συγκεκριμένα: - Molecular electronics - Printed Electronics - Nanophotonics - Nanoelectronics Packaging - Νanotechnology Instruments and Tools - Safety of Nanotechnology - Commercialising Nanotechnology Το γενικό κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται σε 590 ευρώ ενώ ειδικά για τους εκπροσώπους πανεπιστημίων που θα υποβάλλουν εργασία είναι 380 ευρώ (μέχρι 1η Μαϊου). Σε αυτό το κόστος θα υπάρχει έκπτωση 10% σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής (με υποβολή τεχνολογικού προφίλ) και στην εκδήλωση τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.

 

Πόρισμα

Στο συνέδριο καθώς και τις διάφορες περιφερειακές εκδηλώσεις συμμετείχαν αυτήν τη χρονιά συνολικά περισσότεροι από 500 ειδικοί του χώρου της νανοτεχνολογίας από 25 χώρες. Εκπροσωπήθηκαν περίπου 100 οργανισμοί από ολόκληρο τον κόσμο. Η εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στις 17 & 18 Μαϊου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί περιλαμβάνοντας 23 καινοτόμα τεχνολογικά προφίλ από 6 διαφορετικές χώρες. Από την Ελλάδα το IRC HELP-FORWARD συμμετείχε συνοδεύοντας ένα Ελληνικό πανεπιστημιακό εργαστήριο και αντιπροσωπεύοντας μια καινούρια εταιρεία τεχνοβλαστό. Αυτές οι δυο συμμετοχές είχαν σκοπό την προώθηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων τους καθώς και την διερεύνηση πιθανών διεθνών συνεργασιών. Και οι δυο οργανισμοί συμμετείχαν συνολικά σε 7 προκαθορισμένες συναντήσεις όπου είχαν τελικά την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τα προϊόντα τους καθώς επίσης και να συνάψουν καινούριες σχέσεις με άλλους εταίρους.