Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Hannover Messe 2021: Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της βιομηχανίας

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 12 έως 15/4/2021

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της Βιομηχανίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων Technology & Business Cooperation Days 2021 στο πλαίσιο της έκθεσης Hannover Messe 2021. Η εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στις 12-15/04/2021 διαδικτυακά, διοργανώνεται από τον οργανισμό NBank. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση.

Hannover Messe 2021- Technology & Business Cooperation Days 2021

Η Έκθεση Hannover Messe αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση στο χώρο της βιομηχανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 η εκδήλωση συγκέντρωσε 6.000 εκθέτες και 200.000 επισκέπτες!

H εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Technology & Business Cooperation Days 2021 εστιάζει κυρίως στους παρακάτω τομείς:

  • Βιομηχανία 4.0 και Έξυπνες Λύσεις
  • Βιώσιμες τεχνολογίες κατασκευής  
  • Βιώσιμη ενέργεια και κινητικότητα
  • Εργαλεία μέτρησης/αξιολόγησης

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:

  • να προσεγγίσουν νέους πελάτες
  • να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα
  • να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες στον διεθνή χώρο

Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στην εκδήλωση του 2020 συμμετείχαν περισσότερες από 950 επιχειρήσεις, και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 776 προκαθορισμένες διαδικτυακές συναντήσεις με σκοπό την επιχειρηματική και τεχνολογική συνεργασία.

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.

Διαδικασία συμμετοχής 

Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/


Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά (online) και απαιτούν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη, καθώς και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,  κ. Αχιλλέα Μπάρλα (barlas@praxinetwork.gr, τηλ 2421032762.