Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

EU Brokerage Event on Digital & Industrial Technologies, Mobility, Open Innovation Test Beds & M-ERA.NET – materials and batteries

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/4/2021

Hero

Σημαντική ενημέρωση: Οι διαθέσιμες θέσεις έχουν καλυφθεί, νέες εγγραφές δεν είναι δυνατές.

Ευκαιρίες δικτύωσης για την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με στόχο την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη» θα έχουν ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση “EU Brokerage Event on Digital & Industrial Technologies, Mobility, Open Innovation Test Beds & M-ERA.NET – materials and batteries”.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network και θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 29 Απριλίου με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas, για την υποστήριξη της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιπροσθέτως, η εκδήλωση θα φιλοξενήσει εκπρόσωπο της ΕΕ για την παρουσίαση του «Ορίζοντα Ευρώπη», συντονιστές τεσσάρων έργων “Open Innovation Test Beds (OITBs)”, καθώς και σύντομη παρουσίαση για το ευρωπαϊκό δίκτυο των υλικών M-ERA.NET.

Τομείς που υποστηρίζει η εκδήλωση:

1. Digital and Industrial Technologies

  • ICT (AI, robotics, quantum computing, IoT)
  • Materials
  • Production
  • Batteries
  • Hydrogen
  • Mobility

2. Open Innovation Test Beds (OITBs) – lightweight materials

3. Προκήρυξη M-ERA.NET 2021 – materials, batteries

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://digital-and-industrial-technologies.b2match.io/home

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.

Διαδικασία συμμετοχής

Σημαντική ενημέρωση: Οι διαθέσιμες θέσεις έχουν καλυφθεί, νέες εγγραφές δεν είναι δυνατές.

Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://digital-and-industrial-technologies.b2match.io/home

Προθεσμία: 28 Απριλίου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά (online) και απαιτούν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη, καθώς και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,  κ. Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690).