Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Επιχειρηματικές-τεχνολογικές συναντήσεις και σεμινάριο στον τομέα Waste-to-Energy

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/3/2006

Η εξειδικευμένη εκδήλωση τεχνολογικού-επιχειρηματικού περιεχομένου, στον αναδυόμενο τομέα της Αξιοποίησης Αποβλήτων για την Παραγωγή Ενέργειας (Waste to Energy), οργανώνεται από το Δίκτυο των IRC (Innovation Relay Centres) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει σεμινάριο και επιχειρηματικές-τεχνολογικές συναντήσεις, οργανώνεται παράλληλα με τις διεθνείς περιβαλλοντικές εκθέσεις Irish Water, Waste and Environment (IWWE) και Irish Recycling & Waste Management (IRWM), που λαμβάνουν χώρα στις 8-9 Μαρτίου 2006, στο Δουβλίνο. Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο των διμερών συναντήσεων και του σεμιναρίου, έχουν ως εξής: - Διμερείς επιχειρηματικές-τεχνολογικές συναντήσεις 14:00-17:00 στις 8-3-2006 & 09:00-13:00 στις 9-3-2006 Η διημερίδα αναμένεται να συγκεντρώσει ευρωπαικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που αναζητούν διεθνή τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία, καθώς και επέκταση των επαφών τους σε νέες αγορές. Η διημερίδα θα καλύψει τους εξής τομείς της αγοράς: - Συλλογή, διαχείριση και αποκομιδή αποβλήτων - Ταξινόμηση, διαχωρισμός και επεξεργασία αποβλήτων -Θερμική κατεργασία, εξαέρωση, καύση και πυρόλυση - Αποστείρωση, αδρανοποίηση - Αναερόβια ζύμωση, παραγωγή βιοαερίου - Βιομάζα, RDF (Refuse Derived Fuels), Biodiesel - Συστήματα επεξεργασίας για αστικά/ βιομηχανικά/ γεωργικά/ ιατρικά/ επικίνδυνα/ τοξικά απόβλητα - Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης, συσκευές/ kits ελέγχου, έλεγχος εξ' αποστάσεως, διαχείριση κινδύνου Τα τεχνολογικά προφίλ των συμμετεχόντων στη διημερίδα, συγκεντρώνονται σε ένα κατάλογο και το πρόγραμμα των διμερών συναντήσεων δημιουργείται με βάση τις επιλογές των συμμετεχόντων, από τον κατάλογο αυτό. - Εξειδικευμένο σεμινάριο Waste-to-Energy, 8:30-13:00, 8-3-2006 Το σεμινάριο, περιλαμβάνει εισηγήσεις από ειδικούς στον τομέα καθώς και case studies, καλύπτοντας θέματα που αφορούν: - δυναμική της παρούσας ευρωπαϊκή αγορά της Παραγωγής Ενέργειας μέσω της Αξιοποίησης Αποβλήτων - αναδυόμενες ευκαιρίες στην αγορά για την εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από απόβλητα - Πολιτικές της ΕΕ & δυνατότητες χρηματοδότησης - Iσχύουσα και μελλοντική νομοθεσία. Το πλήρες πρόγραμμα του σεμιναρίου επισυνάπτεται. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, αλλά σημειώνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες, οπότε απαιτείται έγκαιρη εγγραφή.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρήσεις/ οργανισμοί από 12 χώρες, στον κατάλογο τεχνολογικών προφίλ της εκδήλωσης υποβλήθηκαν 85 προφίλ και ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων που ζητήθηκαν ανέρχεται σε 362. Το ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην εκδήλωση, εκπροσωπώντας μία μεγάλη ελληνική βιομηχανία, μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών υποδοχής καταλοίπων πλοίων και ένα ερευνητικό εργαστήριο του ΑΠΘ σε συνολικά 17 συναντήσεις. Παράλληλα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προετοίμασε 18 συνολικά συναντήσεις για μία συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και ένα ερευνητικό εργαστήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Οι ελληνικές εταιρείες/ οργανισμοί που συμμετείχαν/ εκπροσωπήθηκαν δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εκδήλωση και αρκετές από τις επαφές που έγιναν είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επιχειρηματικής-τεχνολογικής συνεργασίας. Παράλληλα με την εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένο σεμινάριο στον τομέα της Αξιοποίησης Αποβλήτων για την Παραγωγή Ενέργειας (Waste to Energy). Το σεμινάριο παρακολούθησαν πάνω από 165 συμμετέχοντες και περιλάμβανε παρουσιάσεις από διεθνείς ομιλητές για θέματα που αφορούν: την δυναμική της Ευρωπαϊκής αγορά Αξιοποίησης Αποβλήτων για την Παραγωγή Ενέργειας, πολιτικές της Ε.Ε., ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία καθώς και case-studies/ παραδείγματα επιτυχημένων έργων/ τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από απόβλητα.