Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Επιχειρηματική Αποστολή στα πλαίσια της Biofach 2006

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/2/2007

Στα πλαίσια της Biofach 2007 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Δίκτυο Βιολογικών Προιόντων σε συνεργασία με το IRC Bavaria διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή για πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων με γερμανικές εταιρίες. Σημειώνεται ότι η Biofach είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας το προηγούμενο έτος 37426 εμπορικούς επισκέπτες και 2089 εκθέτες. Η εκδήλωση συνίσταται στην πραγματοποίηση προγραμματισμένων συναντήσεων με διευθυντικά στελέχη τόσο των εκθετών όσο και άλλων επιχειρήσεων/οργανισμών με σκοπό τη σύναψη επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών. Οι Ελληνικές εταιρίες που ενδιαφέρονται μπορούν δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2006.

 

Πόρισμα

Στο πλαίσιο της έκθεσης BIOFACH 2007, το διάστημα 15 -18 Φεβρουαρίου 2007, διοργανώθηκε επιχειρηματική αποστολή για 9 εταιρείες – οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Η αποστολή αυτή, πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD) και του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων, αποτέλεσε μια προσπάθεια για την ενίσχυση των ελληνικών εταιρειών και την αποτελεσματικότερη προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 40 προγραμματισμένες συναντήσεις ελληνικών εταιρειών με ξένες εταιρείες με σκοπό τη σύναψη επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών. Οι Ελληνικές εταιρίες είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν σημαντικό αριθμό προκαθορισμένων συναντήσεων με ξένες εταιρίες, να πραγματοποιήσουν επαφές τεχνολογικής συνεργασίας, πέρα από τις συνηθισμένες εμπορικές επαφές καθώς και να έχουν επιπρόσθετη στοχευμένη προβολή των εταιριών σε εκθέτες και επισκέπτες της έκθεσης. Η αποστολή αυτή αποτελεί την αρχή της συνεργασίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και παράλληλα με την 19η DETROP 2007 (9-12 Μαρτίου 2007) οργανώνεται εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών