Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

NDT 07

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 4/4/2007

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με το IRC Steinbeis και το IRC Flanders οργανώνουν στις 3 Απριλίου 2007 στη Στουτγκάρδη (SI-Event-Centre) Ημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου για τεχνολογίες Μη-Καταστροφικού Ελέγχου (Emerging Technologies in Non Destructive Testing). Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων ημερίδων στην ΑΘήνα (1999) και στη Θεσσαλονίκη (2003). Η θεματολογία της εκδήλωσης καλύπτει τις τεχνολογίες Μη-Καταστροφικού Ελέγχου στις εξής κατηγορίες: - Ακουστικές εκπομπές - Ρεύματα Eddy - Υγρά διεισδυτικά - Μαγνητικά σωματίδια - Ραδιογραφία - Υπέρυθρες τεχνικές - Υπέρηχοι - Έλεγχος διαρροών - Έλεγχος με δονήσεις - Οπτικές τεχνικές (laser, ολογραφία, interferometry κλπ) Οι εφαρμογές των τεχνολογιών Μη-Καταστροφικού Ελέγχου ενδιαφέρουν τους βιομηχανικούς τομείς: - Διυλιστήρια - Χημικές βιομηχανίες - Βιομηχανίες τροφίμων - Ναυτική - αεροναυπηγική βιομηχανία - Μεταφορές - Παραγωγή και διανομή ενέργειας - Κατασκευή και εμπορία βιομηχανικού εξοπλισμού, συστημάτων ελέγχου και διακρίβωσης - Συστήματα ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί που προσφέρουν τεχνολογία καλούνται να υποβάλλουν το προφίλ της τεχνολογικής προσφοράς τους με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών από το διεθνή χώρο. Οι εταιρείες και οργανισμοί που αναζητούν τεχνολογικές λύσεις καλούνται να υποβάλλουν το προφίλ της αναζήτησής τους για συμμετοχή στις διμερείς τεχνολογικές συναντήσεις συνεργασίας. Οι οργανωτές του Συνεδριακού μέρους της εκδήλωσης χειρίζονται τόσο τα θέματα εγγραφής (και πληρωμής) όσο και διαμονής (προτεινόμενα ξενοδοχεία και υπηρεσία κράτησης). Εγγραφή και κράτηση δωματίου. Τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι υπεύθυνο για την βοήθεια των ελληνικών οργανισμών στην υποβολή τεχνολογικού προφίλ σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο. Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε την πρότασή σας. Ενδεικτικά πρότυπα Τεχνολογικών προφίλ (ζήτησης και προσφοράς) μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του ΠΡΑΞΗ: Technology Offer Form | Technology Request Form. Τα τεχνολογικά προφίλ (ζητήσεις και προσφορές τεχνολογία και τεχνογνωσίας) που θα έχουν συγκεντρωθεί από όλη την Ευρώπη ως τις 20 Μαρτίου 2007, θα προωθηθούν σε όλους του συμμετέχοντες, για τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος και οργάνωση διμερούς συνάντησης στα πλαίσια της Εκδήλωσης.

 

Πόρισμα

Το Συνέδριο συγκέντρωσε 100 συμμετοχές. Στην ημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας υποβλήθηκαν 19 προφίλ με προτάσεις τεχνολογικής συνεργασίας, τα οποία αποτέλεσαν την αφορμή για 47 διμερείς συναντήσεις - 2,5 συναντήσεις ανά προφίλ. Συνολικά στις συναντήσεις συμμετείχαν 26 οργανισμοί από 8 χώρες. Οι συναντήσεις αυτές αναλύονται ως ακολούθως: Συναντήσεις μεταξύ εταιρειών: 17 (36%) Συναντήσεις εταιρείας - ακαδημαϊκού/ερευνητικού φορέα: 23 (49%) Συναντήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων: 7 (15%)