Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

SRC 07 - Μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της Ασφάλειας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/3/2007

Στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας 2007, διοργανώνεται το 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Έρευνα στον τομέα της Ασφάλειας (SRC '07) στο Βερολίνο. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, κρατικούς φορείς και αρχές οι οποίες παράγουν, αναπτύσσουν, διαχειρίζονται ή εφαρμόζουν τεχνολογίες στον τομέα της ασφάλειας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί η παρούσα κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη και οι προοπτικές που υπάρχουν σε θέματα όπως η τρομοκρατία και άλλες απειλές. Το Δίκτυο των IRC διοργανώνει παράλληλα ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας στις 27 Μαρτίου η οποία απευθύνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να: - προωθήσουν την τεχνολογία τους - αποκτήσουν τεχνολογία ή τεχνογνωσία - συνάψουν διεθνείς επαφές και συνεργασίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων - αναγνωρίσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ και περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο συνέδριο για τις 26 και 27 Μαρτίου, τη συμμετοχή στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας, το έντυπο υλικό του συνεδρίου και δείπνο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες συναντήσεις συνεργασίας υποβάλλοντας το προφίλ τους και επιλέγοντας από τον κατάλογο συμμετεχόντων.