Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MEDICA 2007- Εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/11/2007

Στο πλαίσιο της διεθνούς ιατρικής έκθεσης MEDICA 2007 (www.medica.de), θα λάβει χώρα - και φέτος- εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων, όπως έχει πλέον καθιερωθεί επί σειρά ετών. Η εκδήλωση, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 15-16 Νοεμβρίου 2006, διοργανώνεται από το Δίκτυο των IRC (Innovation Relay Centres) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα από το γραφείο IRC της Γερμανίας με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Εταιρείες και εργαστήρια από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας (προϊόντα και έρευνα) θα συμμετάσχουν στις διμερείς προγραμματισμένες συναντήσεις, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η εκδήλωση αποτελεί σημαντική ευκαιρία εντοπισμού νέων ευρωπαϊκών προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας/ βιοιατρικής. Ταυτόχρονα αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων προϊόντων/ τεχνογνωσίας που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και εργαστήρια. Οι συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν εντός του εκθεσιακού χώρου και σε αυτές, αναμένεται να συμμετάσχουν τόσο εκθέτες (διευθυντικά στελέχη/ R&D managers) όσο και άλλες εταιρείες-εργαστήρια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τις εταιρείες/ εργαστήρια που θα υποβάλλουν αναζητήσεις τεχνολογίας (Technology Requests) ενώ για τους συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν προσφορές τεχνολογίας, το κόστος συμμετοχής είναι 200 Ευρώ + ΦΠΑ. Το ποσό αυτό επιστρέφεται, εφόσον δεν υπάρξουν προγραμματισμένα meetings. Επιπλέον, οι νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις (<3 έτη λειτουργίας στις 15.11.2007) θα έχουν έκπτωση 50% επί του κόστους συμμετοχής. Πέρα από την παραπάνω εκδήλωση, σημειώνεται ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ θα έχει stand εντός της MEDICA, στοχεύοντας στην προώθηση των δραστηριοτήτων του σε διεθνές επίπεδο, αλλά παρέχοντας ταυτόχρονα και έναν χώρο που μπορεί να αξιοποιηθεί από ελληνικές εταιρείες/ οργανισμούς για την πραγματοποίηση επαφών και συζητήσεων.

 

Πόρισμα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε: 1. ως εκθέτης σε κοινό ελληνικό περίπτερο του ΟΠΕ, έχοντας τους εξής 3 στόχους: - διεθνής προβολή της δραστηριότητας ελληνικών εταιρειών και ερευνητικών ομάδων στον τομέα της βιοιατρικής τεχνολογίας & βιοεπιστημών - υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων για τον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας με επιχειρήσεις στην Ευρώπη και διεθνώς - διευθέτηση συναντήσεων μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων/ οργανισμών. Τα στελέχη του ΠΡΑΞΗ επισκέφθηκαν και άλλα εθνικά περίπτερα, μεμονωμένες ξένες εταιρείες με στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και αρκετούς από τους 9 συνολικά Έλληνες εκθέτες, εκτός του κοινού ελληνικού stand. 2. στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας που διοργανώθηκε από το IRC North Rhine-Westphalia. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα καθώς και εκπρόσωποι από Innovation Relay Centres από διάφορες χώρες της Ευρώπης και στον κατάλογο της εκδήλωσης περιλαμβάνονταν συνολικά 249 προφίλ εταιρειών/ εργαστηρίων. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστήριξε 2 ελληνικές επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση προκαθορισμένων διμερών συναντήσεων και διευθετώντας μία συνάντηση επιτόπου για μία ακόμη ελληνική επιχείρηση. Συνολικά, πάνω από 10 συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών/οργανισμών διοργανώθηκαν με τη διαμεσολάβηση του ΠΡΑΞΗ.