Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

ABIM-Lucerne 2007: 2η Ετήσια Συνάντηση Biocontrol Industry

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/10/2007

The 2nd Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM-Lucerne 2007www.abim-lucerne.ch) will take place on October 22nd – 23rd 2007 at the KKL Culture and Convention Center Lucerne, Switzerland. The Meeting is being organised by the International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA, www.ibma.ch) and the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, www.fibl.org). ABIM-Lucerne provides an annual meeting place specifically adapted to the needs of the biocontrol industry, their distributors and major users. The aims of the ABIM-Lucerne are to: * discuss issues of common interest, such as regulations and policies, * learn about new developments in the field of applied biocontrol and related diseases, weeds and pest control methods, * discuss business opportunities, meet each other, * encourage interaction between industry, distributors, public funded research, and administration, * provide a convenient place for meetings of national and regional industry associations. Who should attend the meeting? This meeting is specifically tailored to the needs of biocontrol manufacturers and distributors, but also provides an excellent meeting place for interactions with consultants, regulators and researchers. In the context of ABIM-Lucerne the Innovation Relay Centres Network can mediate for arranging additional meetings between European companies/ organisations, thus giving added value to their presence at the event.

 

Πόρισμα

Στη 2η Ετήσια Συνάντηση Εταιρειών Παραγωγής προϊόντων Bιολογικής Καταπολέμησης Φυτικών Ασθενειών, συμμετείχαν μεγάλοι παίκτες της ευρωπαϊκής κυρίως- αγοράς, όσο και μικρότερες εταιρείες. Ως εκ τούτου, αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία εντοπισμού νέων προϊόντων βιολογικής φυτοπροστασίας αλλά και προώθησης νέων προϊόντων/ τεχνογνωσίας. Η εκδήλωση περιλάμβανε: 1.Συνέδριο (οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο website της εκδήλωσης ), 2. Γενική συνέλευση της IBMA και συναντήσεις εθνικών «σημείων επαφής» της ΙΒΜΑ 3. μικρή αλλά ενδιαφέρουσα έκθεση. Το ΠΡΑΞΗ συμμετείχε κανονίζοντας αρκετές συναντήσεις για μία ελληνική εταιρεία η οποία έχει αναπτύξει, παράγει και εμπορεύεται βιολογικό φυσικό λίπασμα. Πρόκειται για καινοτομικό προϊόν, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο εξάγεται ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.